گاز پروپان

گاز پروپان

نام محصول: گاز پروپان

نماد: C3H8

موارد مصرف: صنایع شیمیایی - صنایع فلزی - کشاورزی

استعلام قیمت

درباره گاز پروپان:

پروپان یکی از ترکیبات هیدروکربنی است که سه اتم کربن دارد. پروپان بصورت عادی در حالت گاز بوده و تحت فشار و برودت، برای حمل ساده‌تر به حالت مایع در می‌آید. پروپان معمولاً از محصولات چاه‌های نفت است. از اختلاط ۱۰ تا ۵۰ درصد از گاز پروپان با گاز بوتان، گاز مایع حاصل می‌شود. گاز پروپان در شرایط عادی پایدار است و می تواند مخلوط انفجاری را با هوا تشکیل دهد. مواد ناسازگار با پروپان شامل هوا، اکسید کننده ها و دی اکسید کلر می‌باشند. پروپان گازی بسیار آتش گیر می‌باشد بنابراین ممکن است با هوا مخلوط‌ های گازی انفجار شونده به وجود آورد. این گاز ممکن است باعث سرمازدگی شود. آتش ناشی از نشت گاز پروپان را خاموش نکنید مگر این که بتوان نشتی را به صورت ایمن برطرف کرد.