تماس با ما

شعبه قزوین


آدرس: قزوین، 15کیلومتری جاده بویین زهرا، شهرک صنعتی لیا، خیابان تکنولوژی، خیابان ابتکار

تلفن: 02833454696

همراه: 09122098331

فکس: 02833454364شعبه مشهد


آدرس: مشهد، محور مشهد - قوچان، 2 کیلومتر بعداز سه راهی فردوسی، حاشیه جاده

تلفن 1 : 05135420140

تلفن 2 : 05135420055

تلفن 3 : 05135420066

ایمیل


واحد فروش : sale@toosgas.com

واحد بازرگانی : trading@toosgas.com

واحد کنترل کیفی : qc@toosgas.com

روابط عمومی : info@toosgas.com