گاز هیدروژن سولفید

گاز هیدروژن سولفید

نام محصول: گاز هیدروژن سولفید

نماد: H2S

موارد مصرف: صنایع شیمیایی - صنایع پتروشیمی - صنایع فلزی

استعلام قیمت

درباره گاز هیدروژن سولفید:

گاز هیدروژن سولفید به طور طبیعی در نفت خام ، گاز طبیعی ، گازهای آتشفشانی و چشمه های آب گرم یافت می شود. همچنین می تواند ناشی از تجزیه باکتری مواد آلی و توسط پسماندهای انسانی و حیوانی تولید می شود. گاز هیدروژن سولفید به عنوان یک محصول جانبی از بسیاری از فرآیندهای شیمیایی تولید می شود. گاز هیدروژن سولفید به عنوان گاز جانبی تولید شده در ابریشم مصنوعی ویسکوز، لاستیک مصنوعی، انواع فرآورده های نفتی و رنگ، و همچنین پردازش چرم است. هیدروژن سولفید همچنین میتواند از پرداخته شدن بسیاری از سولفید های فلزی با اسید معدنی مثل هیدرو کلریک اسید یا سولفوریک اسید تولید شود. گاز هیدروژن سولفید بسیار آتش گیر می‌باشد و در صورتی که تنفس شود کشنده است یا ممکن است باعث تحریک تنفسی شود. مواجهه طولانی مدت با گاز هیدروژن سولفید منجر به کاهش توانایی بوییدن سولفیدها می‌شود. آتش ناشی از نشت گاز هیدروژن سولفید را نباید خاموش کرد، مگر این که بتوان نشتی را به صورت ایمن برطرف کرد.