نیتروژن مایع

نیتروژن مایع

نام محصول: نیتروژن مایع

نماد: N2

موارد مصرف: پزشکی

استعلام قیمت

درباره نیتروژن مایع:

نیتروژن مایع یا ازت مایع، حالت مایع گاز نیتروژن است. نیتروژن مایع، بی رنگ، بی بو و بسیار شبیه آب است. دمای آن نزدیک ۱۹۶ درجه زیر صفر است و از تقطیر جزء به جزء هوای مایع به دست می‌آید. تقطیر جزء به جزء، یکی از انواع تقطیر برای جداسازی اجزای یک مخلوط می‌باشد که در این جا اجزاء از طریق حرارت و گرما، به ترتیب به نقاط جوش شان می‌رسند. نیتروژن مایع به صورت‌های LIN، LN۲ و LN نشان داده می‌شود.