افزایش ماندگاری یخ خشک

افزایش ماندگاری یخ خشک

سرعت تصعید یخ خشک

علت نامگذاری یخ خشک به این دلیل است که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز تبدیل می شود و هرگز مایع نمی شود. فرآیندی که یخ خشک طی می کند تا از حالت جامد به حالت گاز تغییر فاز دهد، تصعید نامیده می شود. گرما سرعت تصعید را افزایش می دهد. در دمای معمولی در هر 24 ساعت 2.5 کیلوگرم از یخ خشک تصعید می شود. با این حال راههایی برای کند کردن فرآیند تصعید یخ خشک و ماندگاری بیشتر آن وجود دارد.

فرآیند تصعید یخ خشک

راههای افزایش ماندگاری یخ خشک

1 . ذخیره کردن یخ خشک در کولر: قرار دادن یخ خشک در کولر باعث کند شدن فرآیند تصعید آن می شود. عایق بودن محفظه داخل کولر و وجود پوشال ها باعث می شود هوای داخل آن برای مدت بیشتری خنک بماند.

2 . قسمت بیرونی بلوک یخ خشک را با چند لایه روزنامه بپوشانید: افزودن این لایه عایق، باعث کند شدن فرآیند تصعید یخ خشک خواهد شد.
 

3 . سفارش نزدیک به زمان استفاده: یخ خشک را نزدیک به زمانی که به آن نیاز دارید سفارش دهید تا از طولانی شدن فرآیند تصیعد جلوگیری شود. پس از تحویل گرفتن یخ خشک، بسته بندی آن را تا زمانی که به آن نیاز ندارید باز نکنید تا بتوانید بیشترین بهره را از آن ببرید.

بسته بندی یخ خشک

4 . خرید یخ خشک بیشتر: برای اطمینان از داشتن مقدار کافی یخ خشک در زمان استفاده، به مدت زمانی که به آن نیاز دارید فکر کنید و به ازای هر 24 ساعت 2.5 کیلوگم یخ خشک بیشتر خرید نمایید. برای مثال اگر به 10 کیلوگرم یخ خشک نیاز دارید و می خواهید تا 3 روز هم دوام بیاورد 17.5 کیلوگرم یخ خشک خریداری نمایید.

 

خرید آنلاین یخ خشک