مدیریت هند در تامین اکسیژن دوران کرونا

مدیریت هند در تامین اکسیژن دوران کرونا

مدیریت هند در تامین اکسیژن مورد نیاز بیماران کرونایی

با توجه به فراگیری بیماری کرونا و بحران جهانی تامین اکسیژن، در کشور هند نیز اقداماتی در خصوص مقابله با بیماری کرونا و مدیریت این بحران جهانی صورت گرفته است. در همین راستا تمامی نهادهای مرتبط با گاز اکسیژن، از جمله اتحادیه تولید کنندگان صنایع گاز هند AIIGMA (All India Industrial Gases Manufacturer’s Association)، با همکاری یکدیگر به بررسی میزان افزایش مصرف اکسیژن در زمان شیوع کرونا پرداخته اند. تحقیقات نشان می دهد که مصرف اکسیژن در کشور هند از اسفند تا شهریور، 49000 تن افزایش یافته است. به عبارت دیگر مصرف گاز اکسیژن از 11000 تن در اسفند به 60000 تن در شهریور رسیده است. پارامترهایی مانند: ظرفیت تولید اکسیژن، تولید واقعی اکسیژن، میزان مصرف اکسیژن در بیمارستان، میزان عرضه اکسیژن در صنایع، ظرفیت کل ذخیره اکسیژن، ظرفیت ذخیره سازی اکسیژن مایع، تعداد سیلندرهای اکسیژن، تعداد سیلندرهای آرگون N2 – O2 و تعداد مخازن از جمله چالش های پیش رو در تامین اکسیژن برای بیماران مبتلا به کرونا می باشند.
 

جمع آوری و تحلیل اطلاعات جهت مدیریت تامین گاز اکسیژن در شرایط کرونا

با توجه به چالش های ذکرشده در بالا، تامین اکسیژن مورد نیاز بیماران مبتلا به کرونا، نیازمند اطلاعات دقیقتر و تنظیم جدول های گوناگون برای مدیریت این بحران است. در همین راستا در کشور هند نیز اقداماتی در جهت جمع آوری اطلاعات صورت گرفته است که به شرح زیر می باشد:

 • - تهیه لیستی از 10 منطقه با بیشترین بیماران مبتلا به کرونا
 • - بررسی بیماران مبتلا به کرونایی که در حال حاضر در این مناطق وجود دارند
 • - بررسی موجودی اکسیژن های این مناطق
 • - بررسی میزان فروش اکسیژن در این مناطق
 • - تفکیک بیماران این مناطق به دو گروه  "در ICU بستری شده "  و "در ICU بستری نشده"
 • - تهیه و بروزرسانی مستمر جدول هایی جهت ثبت موارد بالا

 

نتایج حاصل از بررسی اطلاعات جمع آوری شده

 

 • - بررسی های صورت گرفته از سوی مقامات هند نشان می دهد که تعداد بیماران بستری شده در ICU نسبت به بیماران بستری نشده در ICU، کمتر می باشد.
 • - تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که بیماران بستری شده در ICU هر دقیقه 12 لیتر اکسیژن مصرف می کنند که این میزان در طول یک روز 17280 لیتر می باشد. این مقدار برای بیماران بستری نشده در ICU معادل 7 لیتر بر دقیقه و در طول یک روز 10080 لیتر می باشد.
 • - بیمارانی که تحت تاثیر بیماری کرونا هستند: 80% به اکسیژن نیاز دارند، 15% به اکسیژن نیاز پیدا می کنند، 5% به ونتیلاتور نیاز پیدا می کنند.
 • - مقابسه تعداد بیماران و میزان مصرف اکسیژن هند با آمریکا: هند - شهریور: تعداد بیماران مبتلا به کرونا: 1 میلیون نفر - میزان مصرف اکسیژن: 3000 تن در روز آمریکا - شهریور: تعداد بیماران مبتلا به کرونا: 5/2 میلیون نفر - میزان مصرف اکسیژن: 2000 تن در روز

 

اقدامات صورت گرفته در جهت مدیرت بحران تامین اکسیژن

 

 • - جهت عملکرد بهتر جدول هایی تهیه شده است که به تفکیک، مواردی مانند میزان موجودی، مصرف روزانه، میزان خرید، میزان فروش اکسیژن تمام تولید کنندگان اکسیژن طبی و اکسیژن مایع و مخزن کرایوجنیک و سیلندر و شیر را نشان می دهد.
 • - در خصوص حمل و نقل گاز اکسیژن نیز مذاکراتی صورت گرفته و برنامه ای برای آن ها تهیه شده است که امکان حمل نقل آنها به بهترین نحو در داخل کشور وجود داشته باشد و همچنین کارکنان بخش های اشاره شده  و واحد های تولیدی و حمل و نقل باید امکان عبور و مرور آسان از خانه به کارخانه را داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که کارخانه به درستی فعالیت می کند.
 • - در رابطه با موضوع حمل و نقل سخت گیری های زیادی صورت گرفته است تا اطمینان حاصل شود که کالا به دست مصرف کننده واقعی می رسد. با استفاده از رسید های دریافتی اطمینان حاصل می شودکه ماشین های حمل و نقل در بهینه ترین مسافت خود سفر می کنند .

 

اقدامات صورت گرفته از طرف ALLGMA جهت بهبود شرایط کرونایی در 36 ایالت هند

 

 • - ارائه راهکارهایی برای تمیز کردن سیلندر های گازی پزشکی آلوده
 • - ارائه گزارش های روزانه تولید و موجودی اکسیژن: این موارد برای هر کدام از تولید کنندگان بررسی می شود و با توجه به تحلیل هایی که روزانه روی این جداول صورت می گیرد و همچنین با توجه به طبقه بندی مناطق، تعداد سیلندر هایی که به بیمارستان ها عرضه می شود ثبت می شود.
 • - جدول هایی تهیه شده مربوط به سیلندرهای عرضه شده به بیمارستان ها، با توجه به ناحیه های مشخص شده بر حسب لیتر  (40 لیتری و 10 لیتری) محاسبه می شوند.
 • - ALLGMA اتاق های اکسیژن را در طول فراگیری بیماری کرونا روزانه کنترل می کند .
 • - میزان فروش اکسیژن در مقایسه با اکسیژن مورد نیاز نشان می دهد که بیمارن کرونایی میزان اکسیژن بیشتری در مقایسه با اکسیژن مورد نیاز هر بخش مصرف می کنند.
 • - دسته بندی مناطق هند به بیمارستان های کرونایی و بیمارستان های دارای مخازن اکسیژن مایع: این دسته بندی نشان می دهد که میزان بیمارستان های دارای مخازن اکسیژن مایع به مراتب بیشتر از بیمارستان های دارای بیماران کرونایی است.

 

اقدامات ذکر شده درکشور هند که جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر دارد، منجر شده است که این کشور در طول اپیدمی با کمبود اکسیژن مواجه نشوند .