گاز بیهوشی در دندانپزشکی

گاز بیهوشی در دندانپزشکی

گاز نیتروکساید بیشتر از 160 سال است که در حوزه بیهوشی استفاده می شود. این گاز که به گاز خنده هم معروف است به دلیل هزینه پایین و همچنین عوارض قلبی و تنفسی کمی که دارد، یکی از پرکاربردترین داروهای بیهوشی در صنعت پزشکی و دندانپزشکی به حساب می آید. این گاز در بیمارانی که عصبی هستند و یا دچار استرس می شوند، به آرامش آنها در طول مدت درمان کمک زیادی می کند و در نتیجه، کار درمان امن تر و راحت تر صورت می گیرد. لازم به ذکر است که مخلوط گاز اکسیژن و نیتروژن از طریق ماسک وارد بینی و بدن بیمار می شود. اثر این گاز خفیف بوده و کاملا برای بدن بی خطر است. عدم استفاده از ماسک اکسید نیتروژن باعث دفع سریع این گاز از بدن و از بین رفتن اثرات آن می شود. در طول درمان، بیمار کاملا هشیار است. اگر چند دقیقه بعد از درمان، اکسیژن خالص به بیمار داده می شود، گاز بیهوشی به صورت کامل از بدن خارج شود. توجه داشته باشید که استفاده از گاز اکسید نیتروژن در مطب های شخصی ممنوع است و فقط در درمانگاه ها و بیمارستان های دارای مجوز قانونی قابل استفاده است.