گاز کربنیک ارزان

گاز کربنیک ارزان

با تولید یک تن سیمان، حداقل نیم تن گاز کربنیک آزاد می‌شود.

پس از خودرو و حوزه انرژی که دو منبع اصلی تولیدکننده گاز کربنیک هستند، رتبه سوم در اختیار تولیدکنندگان سیمان است به طوری که با تولید یک تن سیمان، دست‌کم نیم تن گاز کربنیک آزاد می‌شود! موضوع وقتی جالب تر می شود که بدانیم برای ساخت یک ساختمان ساده صدها و شاید هزاران تن سیمان مورد نیاز است. آمارها نشان می‌دهد که ۹ / ۶ درصد از کل گاز دی‌اکسیدکربن منتشرشده در هوا، با صنعت سیمان‌ در ارتباط است. این آمار وقتی جالب تر می شود که بدانید سهم کلیه کامیون های جهان در انتشار گازکربنیک ۶ / ۱ درصد تخمین زده می شود. این میزان آلایندگی گاز دی اکسید کربن برای محیط زیست و لایه اوزون بسیار خطرناک و نگران کننده است. در راستای سیاست گذاری هایی که سال ها در زمینه کاهش انتشار گاز CO2 در هوا در حوزه انرژی و خودرو گرفته شده است، اکنون حوزه مصالح ساختمانی و بویژه صنعت تولید سیمان است که مورد توجه قرار گرفته است.

چه ارتباطی بین گاز کربنیک و سیمان وجود دارد؟

نقش سیمان در تولید گاز کربنیک مربوط به فرآیندهای شیمیایی ای است که در روند تولید سیمان ضروری هستند. در این میان سهم سوزاندن سنگ آهک نزدیک به دو سوم است. برای این منظور کوره ها تا 1400 درجه سانتیگراد گرم می شوند که به دنبال آن در داخل کوره ها، کربن حاصل از سنگ آهک با اکسیژن ترکیب می شود و به این ترتیب گاز کربنیک تولید و آزاد می شود.

گاز کربنیک ارزان

به نظر می رسد استفاده از سامانه های بازیافت گاز کربنیک در کارخانه های تولید سیمان، علاوه بر کمک به کاهش آلایندگی این صنعت، می تواند در تامین گاز کربنیک ارزان جهت رفع نیاز صنایع مختلف نقش مهمی داشته باشد.
 

گاز کربنیک ارزان