پنج کاربرد عمده گاز آرگون

پنج کاربرد عمده گاز آرگون

1- لامپ های نئون: از گازهای نجیب در تولید لامپ های نئون استفاده می شود. برای این منظور، معمولا از آرگون، نئون و کریپتون استفاده می شود. وقتی الکتریسیته از گاز آرگون عبور می کند، بیرونی ترین الکترون های در حال چرخش تحریک می شوند و برای مدت کوتاهی به یک سطح انرژی بالاتر می روند. حال اگر این الکترون به سطح انرژی معمول خود باز گردد، یک فوتون ساطع می کند.

2- تخمین قدمت اشیای تاریخی: آرگون را می توان همراه با پتاسیم در تعیین قدمت اشیایی تا 4 میلیارد سال استفاده کرد! روش کار به این صورت است:
پتاسیم معمولاً دارای 19 پروتون و 21 نوترون است و جرم اتمی آن تقریباً با آرگون برابر است اما با ترکیب متفاوتی از پروتون و نوترون. وقتی که یک ذره رادیواکتیو به نام ذره بتا با پتاسیم برخورد می کند، می تواند یکی از پروتون های هسته پتاسیم را به نوترون تبدیل کند و در نتیجه خود اتم را به آرگون (18 پروتون، 22 نوترون) تبدیل کند. این فرآیند با یک سرعت بسیار آهسته ولی ثابت و قابل پیش بینی اتفاق می افتد. بنابراین، اگر دانشمندان نمونه‌ای از مثلاً یک سنگ آتشفشانی را بررسی کنند، می‌توانند نسبت آرگون به پتاسیم موجود در نمونه (که در طول زمان به تدریج افزایش می‌یابد) را با نسبتی که در یک نمونه جدید وجود دارد مقایسه کنند و قدمت سنگ آتشفشانی را تعیین کنند.

 

کاربردهای آرگون

3- گاز محافظ جوشکاری: آرگون در جوشکاری آلیاژهای تخصصی و همچنین در جوشکاری بدنه و سایر قطعات خودرو استفاده می شود. این گاز از آن جهت محافظ نامیده می شود که با گازها و فلزاتی که در مجاورت فلزات در حال جوش شناور هستند واکنش نشان نمی دهد و صرفاً فضا را اشغال می کند. گاز محافظ آرگون از بروز واکنش های ناخواسته در نزدیکی محل جوشکاری که ممکن است به دلیل وجود گازهای واکنش پذیری مانند نیتروژن و اکسیژن روی دهند، جلوگیری می کند.

4- کمک به فرآیندهای حرارتی: از آرگون می توان به عنوان یک گاز بی اثر برای ایجاد یک محیط بدون اکسیژن و نیتروژن در فرآیندهای حرارتی استفاده کرد.

5- چاپ سه بعدی: آرگون در چاپ سه بعدی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در طول گرم شدن و سرد شدن سریع مواد چاپ، این گاز از اکسید شدن فلز و سایر واکنش ها جلوگیری می کند.

6- تولید فلزات: آرگون همانند نقشی که در جوشکاری دارد، می‌تواند در سنتز فلزات نیز استفاده شود، زیرا از اکسیداسیون (زنگ زدگی) جلوگیری می‌کند.
 

خرید گاز آرگون