مزایای استفاده از گازهای میکس

مزایای استفاده از گازهای میکس

گستره وسیعی از گازها در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند که هر کدام در برخی ویژگی ها نسبت به بقیه برتری دارند و در برخی ویژگی ها ضعیف تر هستند. گازهای میکس که مخلوطی از چند گاز مختلف هستند باعث می شوند که بتوان همزمان از مزایای چند گاز بهره برد و به نتایج عالی دست یافت. هر یک از گازها دارای خواص ویژه ای هستند که در صورت مخلوط شدن، گازی به وجود می آید که همه ویژگی های مثبت آنها را در قالب یک محصول ارائه می دهد.

گازها بخش مهمی از فرآیندهای جوشکاری هستند. هر یک از گازهای جوشکاری در کاربردهای خاصی عالی هستند، مانند آرگون خالص برای اکثر پروژه های جوشکاری TIG و همچنین ترکیب آرگون و CO2 برای اکثر کارهای جوشکاری MIG. شناخت گازهای مختلف و نقاط قوت و ضعف آنها کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که جوش ها بالاترین کیفیت ممکن را برای استفاده خواهند داشت.

 در اینجا به برخی از گازهای میکس پرکاربرد اشاره می کنیم:

آرگون + CO2

این گاز میکس، یک جوش صاف با حداقل پاشش ایجاد می کند. نسبت این گاز ها از 95درصد آرگون + 5 درضد CO2  تا 80درصد آرگون + 20درصد CO2 متغیر است.

اکسیژن + آرگون + CO2

مشابه مخلوط گازی آرگون و CO2، در این گاز میکس نیر جوش ها تمیز هستند. اکسیژن اضافه شده، که کمتر از 5 درصد این مخلوط گازی را تشکیل می دهد، باعث افزایش سیالیت در حوضچه جوش در طول فرآیند جوشکاری می شود.

آرگون + هلیوم

این گاز میکس که با هلیوم غنی شده است در درجه اول برای آلومینیوم و آلیاژهای دیگر استفاده می شود تا یک جوش با نفوذ عمیق و پهن ایجاد کند.

آرگون + هلیوم + CO2

این گاز میکس در جوشکاری طیف وسیعی از فلزات مختلف از جمله فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ و آلومینیوم استفاده می شوند.

آرگون + اکسیژن

میزان اکسیژن در این گاز میکس کم است و به همجوشی مواد کمک می کند.

آرگون + هیدروژن

این گاز میکس، فرآیندهای جوشکاری TIG را تسریع می کند و در عین حال جوش تمیزتری را ایجاد می کند. هیدروژن جوش را از هر هوایی که می تواند وارد آن شود، اکسیدزدایی می کند.

نیتروژن + هیدروژن

این گاز میکس به طور خاص برای محافظت از "فولادهای زنگ نزن آستنیتی" ترکیب شده است. این گاز باعث افزایش نفوذ و سرعت بخشیدن به فرآیند جوشکاری می شود و در عین حال خواص مکانیکی این فولاد را افزایش می دهد.